Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

SkładkiZUS

Ulga na start

Od  30 kwietnia 2018r. po spełnieniu warunków istnieje możliwość skorzystania przez okres 6 miesięcy z „ulgi na start”. Za ten okres należy dokonać zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 0540XX.
Więcej informacji o uldze na start na stronie www.zus.pl

Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych warunkach

Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych można opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składki ZUS przedsiębiorcy na zasadach ogólnych

Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start i kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych można opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

O aktualnej wysokości obowiązujących składek zostaniesz przez nas poinformowany mailowo.