Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Urząd SkarbowyBędzin

Będzin 42-500
ul. Józefa Retingera 1
Tel.: 32 762-77-00
Faks: 32 762-77-06

Konta bankowe

CIT 48101012123050332221000000
VAT 95101012123050332222000000
PIT 45101012123050332223000000
in.d 39101012123050332227000000
wyd. 83101012123050332230000000
doch. 33101012123050332231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej