Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Nasza ofertaObsługa księgowa

W ramach obsługi księgowej oferujemy Państwu kompleksową, rzetelną i fachową obsługę w następującym zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT i JPK;
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Wypełnianie wniosków kredytowych;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Wyprowadzanie zaległości w prowadzonych księgach;