Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Nasza ofertaObsługa kadrowo-płacowa

Nasz dział kadr i płac wyręczy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy między innymi:

 • Sporządzanie miesięcznych list płac zatrudnionych osób;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS wymaganych deklaracji i raportów;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Obsługa zawartych umów cywilno-prawnych;
 • Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń osób zatrudnionych;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników i przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie raportów statystycznych i sprawozdań GUS;
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;