Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Urząd SkarbowyZawiercie

42-400 Zawiercie
ul. Leśna 8
Telefon 32 672-27-05
Faks 32 672-24-22

Konta bankowe

CIT 02101012123072712221000000
VAT 49101012123072712222000000
PIT 96101012123072712223000000
in.d 90101012123072712227000000
wyd. 37101012123072712230000000
doch. 84101012123072712231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej