Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Urząd SkarbowySosnowiec

41-200 Sosnowiec
ul. 3-go Maja 20
Telefon 32 368 86 00
Faks 32 266-86-49

Konta bankowe

CIT 14101012123065482221000000
VAT 61101012123065482222000000
PIT 11101012123065482223000000
in.d 05101012123065482227000000
wyd. 49101012123065482230000000
doch. 96101012123065482231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej