Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Urząd SkarbowyPiekary Śląskie

41-940 Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 
Telefon 32 288-68-00
Faks 32 288-58-73

Konta bankowe

CIT 69101012123187302221000000
VAT 19101012123187302222000000
PIT 66101012123187302223000000
in.d 60101012123187302227000000
wyd. 07101012123187302230000000
doch. 54101012123187302231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej