Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Urząd SkarbowyDąbrowa Górnicza

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Krasińskiego 33a
Telefon 32 295-90-00
Faks 32 295-90-70

Konta bankowe

CIT 41101012123054792221000000
VAT 88101012123054792222000000
PIT 38101012123054792223000000
in.d 32101012123054792227000000
wyd. 76101012123054792230000000
doch. 26101012123054792231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej