Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Urząd SkarbowyBytom

41-902 Bytom
ul. Wrocławska 92
Telefon 32 281-00-81
Faks 32 389-60-08

Konta bankowe

CIT 46101012123051052221000000
VAT 93101012123051052222000000
PIT 43101012123051052223000000
in.d 37101012123051052227000000
wyd. 81101012123051052230000000
doch. 31101012123051052231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej