Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Pierwszy Urząd SkarbowyKatowice

40-063 Katowice
ul. Żwirki i Wigury 17
Telefon 32 359-72-00
Faks 32 251-46-44

Konta bankowe

CIT 89101012120011112221000000
VAT 39101012120011112222000000
PIT 86101012120011112223000000
in.d 80101012120011112227000000
wyd. 27101012120011112230000000
doch. 74101012120011112231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej