Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Pierwszy Urząd SkarbowySosnowiec

41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 97
Telefon 32 78-61-100
Faks 32 78-61-205

Konta bankowe

CIT 64101012120059882221000000
VAT 14101012120059882222000000
PIT 61101012120059882223000000
in.d 55101012120059882227000000
wyd. 02101012120059882230000000
doch. 49101012120059882231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Uwaga: Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych.