Biuro rachunkowe “Wynik” Jesteśmy dla ciebie

Drugi urząd skarbowyKatowice

40-282 Katowice
ul. Paderewskiego 32b
Telefon 32 358-16-00
Faks 32 358-16-81

Konta bankowe

CIT 11101012123165502221000000
VAT 58101012123165502222000000
PIT 08101012123165502223000000
in.d 02101012123165502227000000
wyd. 46101012123165502230000000
doch. 93101012123165502231000000

* UWAGA!

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej
wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej